top of page

ARVOMME

36568116_672779356400602_814638266352821

RAAMATTUUN PERUSTUVA OPETUS

Uskomme, että elämämme perustuksen tulee rakentua Raamatullisten arvojen ympärille. Käytämme Raamatun kertomuksia ja vertauksia opettaessamme lapsille Jumalan luonteesta, arjen haasteiden ja vaikeuksien voittamisesta, sekä jokaisen henkilökohtaisen uskon vahvistamisesta.

17903442_445081562503717_346572479288385

LUOVUUS

Me rohkaisemme ja tuemme ryhmämme jäsenten kykyä taiteelliseen ilmaisuun ja yhteyden rakentamiseen muiden kanssa. Haluamme näin levittää Raamatun sanomaa niin tanssin, musiikin kuin draamankin keinoin.

IMG_0538.JPG

SOVINTO

Uskomme siihen, että rakkaus voi voittaa jokaisen esteen. Tuomme toimintam-me kautta arabi- ja juutalais-nuoria säännöllisesti yh-teen. Annamme heille tilai-suuden oppia ymmärtämään, kuinka paljon enemmän meillä on yhdistäviä tekijöitä verrattuna erottaviin.

25593972_563642833980922_663086729648169

YSTÄVYYS

“Kaksin on parempi kuin yksin… Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan” Saarn. 4:9-10.
Tarjoamme ympäristön, jossa nuoret oppivat kehittämään ja hoitamaan sellaisia läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita, joiden perustus on uskossa.

shoresh.jpg

MONIMUOTOISUUS

Meitä yhdistää arvomme ja uskomme, kulttuurisista ja kansallisista taustoista riippumatta. Ryhmässämme on lapsia ja nuoria todella erilaisista taustoista, olosuhteista, kansallisuuksista ja kulttuureista. Jokaiselle löytyy paikka keskuudestamme.

28468660-10215395481058466-8446736227338

PALVELEMINEN

“Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina.” 1. Piet. 4:10
Rohkaisemme ryhmämme jäseniä olemaan muutosvoimana yhteiskunnassa sillä paikalla, missä haluavat nähdä olosuhteiden muuttuvan. Rohkaisemme heitä myös olemaan esimerkkinä yhteisöissämme palvelemalla vähäosaisia rakkaudella.

finalsarigim2.jpg
bottom of page